Bez kategorii

Kodeks pracy art 186 – o czym mówi?

Kodeks pracy art 186 – o czym mówi?

Nieustanne zmiany w przepisach prawa pracy powodują, że osoby piastujące ważne stanowiska muszą nieustannie aktualizować oraz pogłębiać dotychczasową wiedzę.

Pozwala to im na wykonywanie obowiązków zawodowych zgodnie z prawem. W tym celu niezbędne jest prawo pracy szkolenie Warszawa czy wynagrodzenie pracowników szkolenie.

Szkolenia z prawa pracy dotyczące art 186 Kodeksu Pracy.

Obowiązujące w naszym kraju prawo pracy w dużej mierze broni interesy rodziców posiadających małe dzieci. Wiedzę na ten temat dostarcza profesjonalne prawo pracy szkolenie Warszawa.

Art. 186.  § 1 Kodeksu pracy mówi o tym, że każdy pracownik zatrudniony w zakładzie pracy co najmniej 6 miesięcy ma prawo do skorzystania z urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad małym dzieckiem.

Z urlopu wychowawczego każdy rodzic może skorzystać do czasu ukończenia przez dziecko 4 roku życia. Warto pamiętać o tym, że do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się zawsze poprzednie okresy zatrudnienia.

Rodzice czy opiekunowie dziecka spełniający warunki do korzystania z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać z takiego urlopu przez okres, który nie przekracza trzech miesięcy.
Urlop wychowawczy jest zawsze udzielany przez pracodawcę na wniosek pracownika i może on być wykorzystany najwyżej w czterech częściach.

Szkolenia z prawa pracy a pogłębianie wiedzy

Podczas szkoleń z zakresu prawa pracy eksperci zapoznają wszystkie osoby uczestniczące w kursie z praktycznymi rozwiązaniami problemów, z jakimi to pracodawcy oraz kadrowcy stykają się bardzo często w codziennej pracy zawodowej.

Wynagrodzenie pracowników szkolenie zapoznaje wszystkich uczestników w przejrzysty sposób z najnowszymi zmianami w przepisach dotyczących wypłaty wynagrodzeń.

Prawo pracy szkolenie Warszawajest bardzo często prowadzone w formie bardzo interesujących warsztatów. Na szkolenia zapraszane są przede wszystkim osoby, które to chcą pogłębić swoją dotychczasową wiedzę z tematyki prawa pracy. Szkolenia z prawa pracy są niezbędne dla pracowników ZUS, osób pracujących w działach personalnych oraz właścicieli firm.

Bez kategorii

Kim jest administrator bezpieczeństwa danych?

Obowiązek prowadzenia akt osobowych pracowników jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawców wynikających z kodeksu pracy. Od 1 stycznia 2019 roku pracodawca może decydować czy akta osobowe rodo będzie prowadzić w formie papierowej czy elektronicznej. W tym celu niezbędne są szkolenia z bezpieczeństwa informacji.

Akta osobowe rodo – ich prowadzenie po zmianie przepisów

Od początku tego roku każdy pracodawca może przechowywać akta osobowe rodo w formie papierowej lub elektronicznej.

Zarówno jeden jak i drugi sposób prowadzenia tej dokumentacji pracowniczej jest dozwolony, niemniej wymaga od pracodawcy zapewnienia, że dane osobowe pracowników, uzyskane podczas rekrutacji oraz w trakcie zatrudnienia są odpowiednio przetwarzane.bW tym celu niezbędne jest uczestnictwo w ochrona danych osobowych szkolenie.

Zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Nad przestrzeganiem przepisów czuwa administrator bezpieczeństwa informacji – ABI. Jest to osoba osoba fizyczna powołana przez administratora danych osobowych, która zajmuje się zapewnianiem przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Każdy administrator bezpieczeństwa informacji spełnia w firmie dwa podstawowe zadania. Po pierwsze zapewnia przestrzeganie przepisów dotyczących RODO, a po drugie prowadzi rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych.

Ochrona danych osobowych szkolenie

W celu zapewnienia przestrzegania nowych przepisów RODO niezbędne są szkolenia z bezpieczeństwa informacji[/b, które pozwalają uczestnikom zapoznać się ze zmienionymi zasadami prowadzenia oraz przechowywania akt osobowych pracowników.

Ochrona danych osobowych szkolenieporusza również kwestie pozostałej dokumentacji kadrowej oraz najnowsze zmiany przepisów obowiązujące od
4 maja 2019 roku.

Szkolenia z bezpieczeństwa informacji mają na celu usystematyzowanie oraz pogłębienie wiadomości dotyczących prawidłowego prowadzenia dokumentacji w czasie zatrudniania pracowników, a zwłaszcza akt osobowych. Ochrona danych osobowych szkolenie uwzględnienia najnowsze zmiany obowiązujące w przepisach dotyczących spraw pracowniczych.

Bez kategorii

Kiedy wysłać na szkolenie pracownika magazynu?

Na rynku coraz bardziej rośnie obecnie oferta przeróżnych szkoleń i kursów. Powstaje jednak zasadnicza kwestia, a mianowicie to, kiedy opłaca się w zasadzie w nie zainwestować i dla kogo będą one najbardziej przydatne?

Praca w magazynie – szczególnie trudne zadanie

Najczęściej myśląc o tym, gdzie przydałoby się zainwestować więcej pieniędzy, w który sektor pracy w firmie, myślimy o reklamie, o dziale HR. Nikt jakoś nie myśli o magazynie, tymczasem to właśnie tutaj warto inwestować. Dlaczego? Przypatrzmy się, jak wygląda praca w tym miejscu.

Oczywiście na wstępie trzeba wspomnieć o tym, że w gruncie rzeczy jest to bardzo niebezpieczne miejsce pracy. Złe obchodzenie się z towarem może przyczynić się nie tylko do jego zniszczenia, lecz również do wypadku pracownika przy pracy. Efekt niestety często jest taki, że ponosimy znaczne szkody – zarówno z tytułu utraconych przedmiotów i dóbr, jak i odszkodowań oraz generalnie wizerunek firmy jest gorszy.

Dalej warto jeszcze zaznaczyć, że przecież magazyn to także miejsce pewnej logistyki – a zarządzając naprawdę mądrze transportem, możemy naprawdę całkiem sporo zaoszczędzić i odłożyć. Wniosek? Warto przeszkolić pracowników i zainwestować w szkolenie gospodarka magazynowa.

Zarządzanie procesami logistycznymi w firmie

Kto jednak powinien się wybrać na szkolenie gospodarka magazynowa? Zasadniczo w zakresie podstawowym warto, aby każdy pracownik magazynu je przeszedł. Takie podstawowe szkolenie skupia się przede wszystkim na aspektach bezpieczeństwa w magazynie – jak się poruszać, co powinno zwrócić uwagę każdego pracownika, czego nie wolno robić itp. To jednak jeszcze nie wszystko.

Z kolei bowiem starsi stażem i stanowiskiem pracownicy powinni przejść bardziej zaawansowane szkolenie, obejmujące także logistykę. A z kolei kierownicy magazynów już na pewno muszą odbyć pełne szkolenie związane z bezpieczeństwem i zarządzaniem procesami logistycznymi – dzięki ich późniejszym obserwacjom i pomysłom, możemy naprawdę wiele zaoszczędzić, a oszczędności wydać chociażby na reklamę!

Bez kategorii

Kiedy urząd wprowadza postępowanie administracyjne?

Kodeks Postępowania Administracyjnego ma za zadanie regulować zagadnienia związane postępowaniem administracyjnym, załatwianiem spraw urzędowych oraz dbaniem o interesy obywateli.

Przepisy te mają za zadanie regulować kwestie wydawania zezwoleń i pozwoleń, regulować wysokość kar urzędowych, regulować wydawanie zaświadczeń oraz określać na jakich warunkach składa się skargi i wnioski dotyczące urzędów.

Przepisy tego typu określają również kto uczestniczy w postępowaniu urzędowym i w jakim okresie czasu trzeba oczekiwać na decyzję. Należy również pamiętać, że nie w każdym przypadku, urząd prowadzi postępowanie administracyjne. Sprawy urzędowe dzieli się bowiem na te które reguluje Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz te które nie są przez niego określone.

Do tych których nie reguluje KPA, należą między innymi kary skarbowe oraz wszystkie inne sprawy podatkowe, które są określane przez odrębne przepisy a nie Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Tutaj okres postępowania może się różnić oraz standardowego w postępowaniach administracyjnych. Należy jednak przy tym pamiętać, że wiele kwestii które poruszamy różnią się w zależności od podejścia urzędników. Choć powinni przestrzegać przepisów, niekiedy zdarza się że tego nie robią a co za tym idzie potrafię denerwować obywateli.

Jeśli natomiast chcemy aby urzędnicy pracowali efektywnie i przestrzegali przepisów związanych z Kodeksem postępowania administracyjnego warto wybrać kpa szkolenie oraz szkolenia deweloper. Poruszają one wszystkie kwestie związane z tym kodeksem organizacją pracy urzędów.

Warto jednak pamiętać, że wybierając kpa szkolenie oraz szkolenia deweloper powinny być one przeprowadzone przez firmy profesjonalne które znają się nad tym co robią oraz wykładowców którzy bazują na doświadczeniu i rozległej wiedzy.

Jeśli tak będzie, wtedy mamy pewność, że wszystko to co robimy czego się uczymy jest wiedzą komplementarną i zostanie wykorzystana przez nas oraz naszych pracowników. Jest to kluczem do osiągania sukcesów w branży administracyjnej.

Bez kategorii

Kiedy przewoźnik odpowiada za utratę ładunku?

Coraz więcej firm decyduje się na wkroczenie na międzynarodowy rynek. Jest to działanie, które świadczy o rozwoju firmy oraz zwiększeniu liczby potencjalnych klientów. Wiąże się z tym zatem wiele korzyści, ale również liczne dodatkowe obowiązki.

Prowadzenie firmy, która posiada klientów na terenie całej Unii Europejskiej wymaga ogromnej wiedzy jeśli chodzi o samego właściciela biznesu. W tym celu warto zdecydować się na uczestnictwo w różnego typu kursach, które pozwolą na poszerzenie wiedzy przydatnej w trakcie prowadzenia interesów po za granicami naszego państwa.

Przykładem może być między innymi szkolenie incoterms oraz szkolenia intrastat 2016. Treści przekazywane w trakcie takich szkoleń dotyczą głównie prowadzenia współpracy z firmami na terenie Europy. Dokładnie opisywane są prawa, których wprowadzenie miało za zadanie zwiększenie bezpieczeństwa jeśli chodzi o handel na arenie międzynarodowej.

Ujednolicono między innymi sposób sporządzania umów, ale również zasad związanych z samym przebiegiem współpracy takich jak transport oraz odpowiedzialność za uszkodzenie towaru w trakcie przewozu. Dzięki temu dużo łatwiej rozwiązać jest wszystkie problematyczne sytuacje, które mogą napotkać nas w trakcie dostarczania towaru naszym klientom.

Dodatkowym kursem, który może okazać się przydatny dla właścicieli firm prowadzących działalność na arenie międzynarodowej jest zarządzanie łańcuchem dostaw szkolenie. Wiedzę przedstawioną w trakcie takiego szkolenia można wykorzystać zarówno w trakcie prowadzenia współpracy z lokalnymi klientami, jak i z firmami zagranicznymi. Dzięki temu wszystko przebiegać będzie z większym profesjonalizmem, ale również z większym bezpieczeństwem.

Według nas naprawdę warto jest inwestować pieniądze w tego typu szkolenia, ponieważ pozwalają nam one zwiększyć zasób naszej wiedzy. Będzie miało to ogromny wpływ na efektywność naszej pracy oraz na rozwój naszej firmy. Warto inwestować czas we własny rozwój, ponieważ to zaowocuje najbardziej.

Bez kategorii

Jakie zmiany prawne muszą znać pracownicy kadr i płac?

Zmiany w prawie wprowadzane są od czasu do czasu i najczęściej wynikają z konieczności dostosowania się do nowych warunków. Akty prawne muszą być nowelizowane według określonych zasad.

Przepisy prawne nie powinny zmieniać się nagle, a wszystkie zainteresowane strony muszą mieć odpowiednią ilość czasu na to, by zapoznać się z tymi zmianami. Stąd też wynika to, że w przypadku większości aktów normatywnych inna jest data ich publikacji, a inna jest data wejścia w życie przepisów prawa. Rok 2019 obfitował w zmiany prawne.

Wśród tych, które dotyczą większości osób, warto zwrócić uwagę na przepisy Kodeksu pracy.

Jakie zmiany zaszły w prawie pracy na przestrzeni ostatniego roku?

Jedna z największych zmian wprowadzonych w 2019 roku dotyczy kwestii prowadzenia i przechowywania akt osobowych pracowników. Skrócono okres w jakim pracodawca jest zobowiązany trzymać teczki pracownicze. Zmiana jest znaczna, gdyż wcześniej było to pięćdziesiąt lat, a obecnie jest zaledwie dziesięć.

Doceniono także postęp technologiczny. Do tej pory dokumentacja pracownicza musiała być przechowywana w wersji papierowej. Od tego roku sytuacja ta uległa zmianie i wprowadzono możliwość elektronicznej archiwizacji dokumentacji pracowniczej.

Istotne jest jednak to, że przepisy prawa wyraźnie mówią, że pracodawca ma przechowywać teczkę pracowniczą w taki sposób aby zabezpieczyć ją przed zniszczeniem. Jeżeli ktoś zdecyduje się na przechowywanie dokumentacji w sposób elektroniczny, to warto aby pomyślał na wszelki wypadek o kopii bezpieczeństwa na serwerze.

Szkolenia z prawa pracy i dokumentacji pracowniczej

Szkolenia kodeks pracy to prawdziwa gratka dla pracowników kadr i płac. Biorąc udział w szkoleniach nie trzeba samemu śledzić zmian prawnych. Wszystkie informacje w tym zakresie zostaną podane na przysłowiowej tacy.

Prawo pracy szkolenia najczęściej mają formułę otwartą, dzięki czemu może się na nie zapisać każdy zainteresowany. Warto takie szkolenia odbywać regularnie, przynajmniej raz w ciągu roku kalendarzowego.

Bez kategorii

Jakie zmiany mają zajść w prawie wodnym?

Jednym z najpopularniejszych tematów w ostatnich czasach jest ekologia. Coraz częściej mówi się o tym jak wiele problemów wiąże się z nadmiernym wykorzystywaniem przez człowieka dóbr naturalnych.

W związku z tym, że stało się to realnym zagrożeniem wprowadzane jest wiele zmian zarówno do świata gospodarki, jak i do codziennego życia obywateli. Działania te mają na celu poprawę sytuacji i ograniczenie zanieczyszczeń i szkód, które pojawiają się na świecie ze względu na nasze postępowanie.

W związku z tym, że jednym z najbardziej zagrożonych elementów jest woda wiele zmian może zostać wprowadzonych w prawa związane z nią. Osoby, które w sposób zawodowy związane są z tym elementem zastanawiają się na pewno jakie zmiany mogą zajść w prawie wodnym. Specjalnie dla takich osób organizowane jest szkolenie prawo wodne, w trakcie którego będą mogły one zaktualizować swoją wiedzę o najnowsze zmiany.

Prawo wodne jest dziedziną prawa, która ma ogromny wpływ na to w jaki sposób społeczeństwo korzysta z tego dobra naturalnego. Z tego powodu może spodziewać się dość dużych zmian jeśli chodzi o rygorystyczność panujących tam zasad.

Dla wszystkich osób związanych z wodą przydatne może okazać się również szkolenie służebność przesyłu, ponieważ pewne zmiany mogą pojawić się modyfikacje ze względu na zmiany w sposobie zarządzania wodami wynikające z chęci ochrony środowiska.

Dla wielu z nas wydawać będzie się to niepotrzebnym działaniem, jednak troska o naszą planetę powinna być najważniejsza. Warto zastanowić się nad tym czy wszystkie nasze działania są korzystne dla ludzkości i otaczającej nas natury.

Jeśli nie to powinniśmy poszukać sposobów, aby poprawić nasze działania i w ten sposób poprawić stan przyrody. To właśnie na celu mają zmiany w prawie dotyczącym gospodarki wodnej. Będzie to miało wpływ głównie na osoby prowadzące działalność gospodarczą, jednak odczuć mogą to również zwykli obywatele. Jednak czego nie robi się dla dobra naszego świata i całej ludzkości?

Bez kategorii

Jakie szkolenia przydadzą się dla pracowników działu HR?

Ludzie są najważniejszym filarem każdego przedsiębiorstwa. To dzięki nim firmy mają szansę na sukces. W związku z tym ich umiejętności, efektywność oraz zaangażowanie w pracę jest bardzo ważne. W tym celu niezbędne jest dla wszystkich pracowników działu HR szkolenie ms word, czy excel w HR.

Czym zajmuje się dział HR?

Obecnie niemalże każda dobrze prosperująca firma posiada dział HR. Nazwa ta wywodzi się od zwrotu „human resources”, a więc zarządzanie zasobami ludzkimi. Dział ten w każdej firmie pełni rolę łącznika pomiędzy kierownictwem a pracownikami.

Pracownicy działu HR zajmują się przeprowadzaniem rozmów kwalifikacyjnych czy motywowaniem pracowników do wykonywania obowiązków. Na pracownikach tego działu spoczywają też sprawy kadrowe, a więc naliczanie urlopów, sporządzanie różnorodnych umów oraz wykonywanie wiele innych prac z zakresu administracji.

Realizacja tych zadań przez wyspecjalizowanych specjalistów ma bardzo duży wpływ na rozwój całego biznesu. W związku z tym wszyscy pracownicy powinni być dobrze przeszkoleni, między innymi z zakresu obsługi niezbędnych programów komputerowych.

Szkolenia excel – idealne dla pracowników działu HR

Szybkie oraz sprawne posługiwanie się poszczególnymi programami komputerowymi znacznie ułatwia każdą pracę biurową. W związku z tym każdy pracodawca, który chce mieć dobrze wykwalifikowanych pracowników powinien zainwestować w niezbędne szkolenia z poszczególnych programów komputerowych. Excel w HR jest niezbędny do poprawnego wykonywania zlecanych przez szefa zadań.

Microsoft Office Excel jest powszechnie używanym w wielu firmach, zarówno w dużych, jak i w małych arkuszem kalkulacyjnym. Poszczególne funkcje matematyczne i dają możliwość tworzenia zaawansowanych wykresów, zatem szkolenie excel w HR jest bardzo potrzebne.
Dzięki temu można szybko i sprawnie wykonywać różnorodne zestawiania raportów z użyciem tabel przestawnych, które to są często wykorzystywane w wielu analizach biznesowych.

Szkolenie ms word – obowiązkowe dla wszystkich pracowników biurowych.

Szkolenie z tego programu komputerowego jest adresowane a równo dla początkujących użytkowników jak i tych osób, które pragną rozpocząć udaną pracę z programem MS Word.

Uczestnicy szkolenia uczą się wprowadzać, edytować i poprawnie formatować teksty. Dzięki temu potrafią w pracy szybko i sprawnie używać poszczególnych stylów czy stosować wypunktowania i numerowania. Umiejętności te są przydatne podczas przygotowywania wielu dokumentów biurowych.

Szkolenie ms word jest organizowane przez profesjonalne firmy, a zajęcia są prowadzone pod okiem doświadczonych trenerów.

Bez kategorii

Jakie kwestie związane z użytkowaniem wieczystym warto znać?

Użytkowanie wieczyste stanowi dość interesującą formę użytkowania. Przede wszystkim na uwagę zasługuje długość okresu – zazwyczaj wynosi on 99 lat. Ponadto warto zauważyć, iż przez bardzo wiele lat to właśnie użytkowanie wieczyste stanowiło jedną z głównych form możliwości użytkowania danego terenu, dlatego też takich umów w całym kraju jest bardzo wiele.

W znacznej większości dotyczyło one przede wszystkim gruntów jednakże na tej podstawie stawiane na nich były budynki, tak samo użyteczności publiczne jak i mieszkalne.

Użytkowanie wieczyste jest dość obszernie uregulowane w wielu kodeksach, jednak w ostatnim czasie wprowadzono odnośnie niego wiele zmian. Najważniejsza dotyczy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na prawo własności dla niektórych użytkowników.

Takie zmiany sprawiły, że osoby które na co dzień zajmują się tematem związanym z ta formą użytkowania muszą zaktualizować swoją wiedzę. Najlepszym pomysłem na szybkie przyswojenie wiadomości z pewnością są odpowiednio wybrane szkolenia.

Obecnie szkolenie użytkowanie wieczyste można znaleźć bez większego problemu. Ich duża ilość sprawia, że zainteresowane osoby mogą wybrać taki kurs, który najbardziej im odpowiada pod każdym względem. Dla osób które chcą zapoznać się z tematem użytkowanie wieczyste szkolenie na poziomie podstawowym z pewnością będzie najlepszym rozwiązaniem.

Taki kurs przede wszystkim zajmuje się dokładnym określeniem, czym jest użytkowanie wieczyste i w jakich okolicznościach następuje zawarcie takiej umowy. Obecnie także dość szeroko omawiają planowane zmiany w przepisach i konsekwencje tych zmian dla obecnych użytkowników.

Szczególnie takie kursy jak szkolenia kontrakty handlowe czy szkolenia związane z nieruchomościami zajmują się obszernie tym tematem. Rośnie także zainteresowanie kursami wśród firm, których taki temat interesuje.

Widzą bowiem szansę na to, aby dzięki temu zwiększyć wiedze swoich pracowników i tym samym przyspieszyć rozwój całej firmy. Dlatego też coraz chętniej finansują takie kursy, dopasowując ich tematykę do profilu własnej działalności.

Bez kategorii

Jakie kwestie związane z użytkowaniem wieczystym warto znać?

Użytkowanie wieczyste stanowi dość interesującą formę użytkowania. Przede wszystkim na uwagę zasługuje długość okresu – zazwyczaj wynosi on 99 lat. Ponadto warto zauważyć, iż przez bardzo wiele lat to właśnie użytkowanie wieczyste stanowiło jedną z głównych form możliwości użytkowania danego terenu, dlatego też takich umów w całym kraju jest bardzo wiele.

W znacznej większości dotyczyło one przede wszystkim gruntów jednakże na tej podstawie stawiane na nich były budynki, tak samo użyteczności publiczne jak i mieszkalne.

Użytkowanie wieczyste jest dość obszernie uregulowane w wielu kodeksach, jednak w ostatnim czasie wprowadzono odnośnie niego wiele zmian. Najważniejsza dotyczy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na prawo własności dla niektórych użytkowników.

Takie zmiany sprawiły, że osoby które na co dzień zajmują się tematem związanym z ta formą użytkowania muszą zaktualizować swoją wiedzę. Najlepszym pomysłem na szybkie przyswojenie wiadomości z pewnością są odpowiednio wybrane szkolenia.

Obecnie szkolenie użytkowanie wieczyste można znaleźć bez większego problemu. Ich duża ilość sprawia, że zainteresowane osoby mogą wybrać taki kurs, który najbardziej im odpowiada pod każdym względem. Dla osób które chcą zapoznać się z tematem użytkowanie wieczyste szkolenie na poziomie podstawowym z pewnością będzie najlepszym rozwiązaniem.

Taki kurs przede wszystkim zajmuje się dokładnym określeniem, czym jest użytkowanie wieczyste i w jakich okolicznościach następuje zawarcie takiej umowy. Obecnie także dość szeroko omawiają planowane zmiany w przepisach i konsekwencje tych zmian dla obecnych użytkowników.

Szczególnie takie kursy jak szkolenia kontrakty handlowe czy szkolenia związane z nieruchomościami zajmują się obszernie tym tematem. Rośnie także zainteresowanie kursami wśród firm, których taki temat interesuje.

Widzą bowiem szansę na to, aby dzięki temu zwiększyć wiedze swoich pracowników i tym samym przyspieszyć rozwój całej firmy. Dlatego też coraz chętniej finansują takie kursy, dopasowując ich tematykę do profilu własnej działalności.

[reklama numer=”1″]