Bez kategorii

Co zawiera art 182 kodeksu pracy?

Co prawda przepisy prawa pracy kojarzą się zazwyczaj z ochroną interesu pracowników, niemniej Kodeks Pracy reguluje również istotne zagadnienia z punktu widzenia pracodawców. Znajomość prawa pracy oraz jego przestrzeganie jest niezwykle istotne. Aby posiadać aktualną wiedzę warto ją na bieżąco pogłębiać. W tym celu niezbędne jest prawo pracy szkolenie Warszawa czy wynagrodzenie pracowników szkolenie.

Profesjonalne szkolenia z prawa pracy, a przestrzeganie przepisów

Każda firma chcąca cieszyć się nienaganną opinią powinna dbać o interesy swych pracowników i przestrzegać przepisy prawa pracy. Nieprzestrzeganie prawa wiąże się bowiem dla pracodawców z wieloma przykrymi oraz niekomfortowymi konsekwencjami, nie tylko finansowymi lecz także karnymi.

Prawo pracy zostało również tworzone z myślą o ochronie interesów poszczególnych przedsiębiorstw. Skutecznie chroni ono interesy pracodawców w sporach wynikających często pomiędzy nimi a niezadowolonymi pracownikami.

Jasne i czytelne przepisy zawarte w obowiązującym Kodeksie Pracy w wielu przypadkach zabezpieczają finanse przedsiębiorstwa oraz zapobiegają wymierzaniu kar. Aby pozostawać na bieżąco z często zmieniającymi się przepisami prawa, niezbędne jest profesjonalne szkolenie z prawa pracy.

Cykliczne prawo pracy szkolenie Warszawa czy wynagrodzenie pracowników szkolenie pozwala na uzupełnienie dotychczasowej wiedzy oraz na zdobycie nowych, cennych informacji w tej dziedzinie. Dogłębna wiedza na temat przepisów prawa pracy stoi u podstaw każdej prężnie rozwijającej się firmy.

Art. 182 1a – urlop rodzicielski, a szkolenia z prawa pracy.

Obowiązujące w naszym kraju prawo pracy w szczególności chroni interesy rodziców, w tym matek które urodziły dziecko. Art 182 1a mówi o tym, że każda zatrudniona w oparciu o umowę o pracę kobieta po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego lub zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego ma prawo do urlopu rodzicielskiego. Jego wymiar wynosi:

  • 32 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka;
  • 34 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu

Zatem na urlopie rodzicielskim można przebywać łącznie 52 tygodnie, a więc 20 tygodni urlopie macierzyńskim i 32 tygodnie urlopie rodzicielskim.

Istotny jest fakt, że z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice narodzonego dziecka. Wówczas to łączny wymiar urlopu rodzicielskiego nie może przekraczać podstawowego wymiaru, a więc 32 i 34 tygodni.

Informacje na temat udzielania urlopów można nabyć uczestnicząc w profesjonalnym szkoleniu przeznaczonym dla pracowników działu kadr i płac, specjalistów do spraw personalnych oraz wszystkich zainteresowanych osób.

Bez kategorii

Szkolenie z zatrudniania cudzoziemców

Ze względu na spadającą liczbę osób bezrobotnych w Polsce oraz trudności w pozyskiwaniu pracowników, w szczególności niższych szczebli coraz więcej przedsiębiorstw i firm zainteresowanych jest zatrudnianiem ludzi z zagranicy.

Trzeba jednak pamiętać, iż zatrudnienie cudzoziemca rządzi się w polskim systemie innymi prawami niż zatrudnienie osoby posiadającej polskie obywatelstwo. Dlatego też warto wziąć udział w szkoleniu poświęconemu problematyce zatrudniania cudzoziemców, zarówno z Unii Europejskiej, jak i spoza jej obszaru, w Polsce.

Zajrzyj do strefy wiedzy po więcej artykułów z prawa pracy:

  • dokumentacja pracownicza
  • ustawa o aktach osobowych

Szkolenie zatrudnianie cudzoziemców przeznaczone jest w szczególności dla właścicieli firm, kierowników i pracowników działów HR, prawników zajmujących się problematyką prawa pracy, pracowników biur rachunkowych, działów księgowych i wszystkich osób wykonujących zadania z zakresu rozliczania firmy z należnych podatków i składek ubezpieczeniowych.

W końcu, w szkoleniu mogą wziąć udział wszystkie te osoby, które są zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy na temat prawnych rozwiązań dotyczących zatrudniania cudzoziemców w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność na terytorium III Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas szkolenia omawiane są przepisy prawa dotyczące legalnego pobytu cudzoziemców na terytorium Polski, przepisy dotyczące warunków wjazdu cudzoziemców na terytorium III RP z rozróżnieniem na obywateli Unii Europejskiej i osób pochodzących spoza obszaru UE. Omówione zostaną również różnice między pobytem stałym, a pobytem czasowym. Uczestnicy zapoznają się również z zawodami, w przypadku których konieczne jest uzyskanie przez cudzoziemca pozwolenia na pracę, jak i z tymi zawodami, w przypadku których tego rodzaju zezwolenie wymagane nie jest.

Poruszona zostanie też tematyka swobody przepływu pracowników i osób w Unii Europejskiej i strefie Schengen oraz procedura zatrudniania cudzoziemców zarówno objętych wspomnianymi swobodami, jak i tych, do których swobody te nie znajdują zastosowania (a więc obywateli np. Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, czy Federacji Rosyjskiej i wszystkich innych osób nieposiadających obywatelstwa Unii Europejskiej).

Bez kategorii

Szkolenie z płatnika

System płatnik to nowoczesne rozwiązanie Zakładu Ubezpieczeń społecznych wiążące się z elektronicznym wypełnianiem dokumentów ubezpieczeniowych. Pozwala on na szybsze i łatwiejsze wypełnianie dokumentów, przy jednoczesnej weryfikacji wypełnianych danych. Jednakże jego złożoność wymaga wcześniejszej nauki związanej z jego obsługą, tak by móc poruszać się w nim bez najmniejszych problemów.

Umożliwiają to rożnego rodzaju programy szkoleniowe dostępne zarazem w wersji szkolenia online, jak i w postaci szkoleń stacjonarnych. Odbywają się przez kilka do kilkunastu dni, w czasie których nauczymy się pracy z programem Płatnik. Cały kurs związany z tą tematyka jest związany tak by osoby pracujące w dziale kadr i płac, mogły posiąść wiedzę zarówno praktyczną związana z jego właściwą obsługą, jak i teoretyczną dotyczącą jego budowy i zastosowania w codziennym życiu.

[reklama numer=”1″]

Owy kurs z programu Płatnik kierowany jest głównie do osób z kadr i płac, oraz innych osób mogących mieć kontakt z tą tematyką.

Korzystny jest on także dla osób pragnących rozwijać się zawodowo, gdyż znajomość tego programu będzie sporym atutem podczas starania się np. o awans lub też o nową posadę. Wspomniane szkolenia obejmują takie aspekty pracy z tym programem jak m. in. opis poszczególnych ekranów oraz możliwości ich wykorzystania, sposoby zgłoszenia osoby prywatnej lub osoby fizycznej, tworzenie różnego rodzaju dokumentów, w tym np. ZUS ZUA, czy ZUS ZZA.

Zajrzyj do strefy wiedzy po więcej artykułów z tematów:

  • dokumentacja pracownicza
  • ZUS RIA

Ponadto istnieje możliwość nauczenia się jak zgłaszać członków rodziny, czy też jak wyrejestrować daną osobę z ubezpieczeń. Szkolenia obejmują również szereg innych możliwości, o których nie wspomniano, dlatego też warto zastanowić się nad takim rozwiązaniem jeśli chcemy móc w sprawny i skuteczny sposób korzystać z programu płatni.

Co ciekawe istnieje także jest internetowa wersja dostępna na specjalnej platformie określanej mianem ePłatnik. To na niej również będziemy mieli dostęp do większości możliwości programu płatnik, co jest sporym ułatwieniem, gdy musimy np. wprowadzić jakieś poprawki.

[reklama numer=”2″]

Bez kategorii

Szkolenie z komunikacji interpersonalnej

Prawidłowe i skuteczne komunikowanie się jest bardzo ważne dla zachowania prawidłowego przepływu informacji w przedsiębiorstwie, jak również na jego zewnątrz. Pracownicy niestety miewają problemy z poprawnym przekazywaniem i odbieraniem informacji, co często może rodzić wiele problemów, konfliktów i nieudanych prób realizacji zadań. Aby temu zapobiec organizowane jest szkolenie z komunikacji interpersonalnej, które ma na celu nauczyć pracowników, w jaki sposób się ze sobą porozumiewać.

Podczas szkolenia poruszanych jest wiele interesujących kwestii. Zarówno mowa werbalna, jak i niewerbalna, jako tematy podejmowane osobno, ale również w ujęciu całościowych, tzn. pełna komunikacja pomiędzy osobami z uwzględnieniem zarówno tego, co osoba wypowiada, jak i okazuje poprzez mowę swojego ciała.

Tak samo w przypadku odbiorcy informacji, istotne jest nie tylko to co mówi, ale również to, w jaki sposób się zachowuje i co okazuje swoją mową ciała. Szkolenie z komunikacji interpersonalnej wyposaża pracowników przedsiębiorstw w wiele bardzo pożytecznych umiejętności i zdolności, które pracownicy mogą wykorzystać w codziennej pracy. Czy to, podczas porozumiewania się ze sobą, przekazywania sobie najważniejszych informacji, czy dzielenia się obowiązkami. Podobnie wygląda kwestia porozumiewania się z klientami i kontrahentami przedsiębiorstwa.

[reklama numer=”1″]

Jeśli pracownicy opanują komunikację interpersonalną w wysokim stopniu, zdecydowanie łatwiej będzie im porozumiewać się z innymi firmami, jak i klientami detalicznymi przedsiębiorstwa. Dzięki temu będzie można uniknąć jakichkolwiek problemów, ale również tak kierować komunikowaniem się, aby skutecznie osiągać cele, realizować zadania oraz efektywnie pozyskiwać i utrzymywać klientów przedsiębiorstwa.

Szkolenie z komunikacji interpersonalnej zazwyczaj organizowane jest w każdym większym mieście, a w niektórych przypadkach może być zorganizowane także w siedzibie pracodawcy, z czego przedsiębiorcy bardzo chętnie i często korzystają, gdyż daje to znaczną wygodę.

Bez kategorii

Do it yourself – warsztaty kreatywności w firmie

Pojęcie do it yourself kojarzy się przede wszystkim z warsztatami kreatywności dla najmłodszych. Jak zaś powszechnie wiadomo, kreatywność jest niezbędna nie tylko w dziecięcym, ale i dorosłym życiem. Kreatywność przydaje się podczas realizowania firmowych projektów oraz przy rozwiązywaniu trudności, które pojawiają się w toku realizacji firmowych zadań. Dlatego więc, coraz więcej firm inwestuje w szkolenia kreatywności dla swoich pracowników.

Podczas warsztatów do it yourself, pracownik może nauczyć się wykonywać proste przedmioty, wykorzystując przy tym własną inwencję twórczą. Nie da się ukryć, że nic tak nie rozwija wyobraźni jak określone działania. Nie należy więc unikać takich ćwiczeń jak burze mózgu czy zabawy w skojarzenia, mimo że tego rodzaju ćwiczenia kojarzą się głównie z zabawami dla dzieci. Warsztaty kreatywne powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną firmę szkoleniową. Nie da się ukryć, że udział w tego rodzaju warsztatach powinien pomóc pracownikom w pokonywaniu własnych barier i ograniczeń. W pracy non stop potrzebne są nowe pomysły. Jedną z bardziej pożądanych umiejętności jest również twórcze rozwiązywanie problemów.

Problemy prędzej czy później pojawiają się w każdej firmie. Oczywiście wiele zależy od atmosfery, jaka panuje pomiędzy współpracownikami. Jeżeli atmosfera jest miła i przyjemna, dużo łatwiej jest rozwiązywać pojawiające się trudności. Niestety, jeżeli atmosfera w pracy jest nieprzyjemna, mogą wystąpić trudności w rozwiązywaniu problemów. Co więcej, trudności te mogą się piętrzyć, co może doprowadzić do jeszcze większych kłopotów w firmie. Pojawianiu się problemów w firmie sprzyja stres oraz agresja. Należy przy tym dodać, że stres nierzadko generuje agresję. Agresja zaś prowadzi do konfliktów, które zabijają kreatywność. Ponadto, jeżeli jesteśmy z kimś skonfliktowani, znacznie trudniej prezentować nam takim osobom swoje pomysły.

Najniebezpieczniejszymi konfliktami są konflikty na linii podwładny- przełożony. Tego rodzaju konflikty mogą skutkować pojawieniem się w firmie poważnych trudności. Wśród poważnych trudności należy wymienić chociażby opóźnienia w realizacji firmowych zadań. W pierwszej kolejności należy zadbać o to, aby zmniejszyć częstotliwość występowania konfliktów. Bardzo istotne będzie też ocieplenie relacji w zespole. Kolejnymi krokami może być organizowanie warsztatów kreatywności. Jak już zostało wspomniane, w rozwoju kreatywności mogą pomóc chociażby burze mózgów czy zabawa w skojarzenia. Ciężko byłoby sobie wyobrazić trening twórczości w zespole, który jest mało zgrany.

Dobrze by było zachęcić w jakiś sposób pracowników do odnalezienie własnych talentów. Talenty takie warto rozwijać w domowym zaciszu. Jak powszechnie wiadomo, nic tak nie rozbudza kreatywności, jak szlifowanie talentu. Jeżeli więc lubimy malować obrazy lub pisać wiersze, warto poświęcić tym zajęciom swój wolny czas. Można również zorganizować wspomniane już warsztaty „zrób to sam” w firmie. Podczas takich warsztatów, pracownicy mogą zająć się malowaniem obrazów. Można nawet zorganizować konkurs, podczas którego wyłoniony zostanie zwycięzca. Konkursy sprzyjają bowiem zdrowej rywalizacji, a taka jest bardzo pożądana w zespole pracowniczym.

Podsumowując wyżej zebrane rozważania, z łatwością można wskazać, że kreatywność jest bardzo pożądaną cechą pracowniczą. Pracownik, który jest kreatywny, może pomóc rozwiązać nurtujący organizację problem. Aby wspomóc i rozwijać kreatywność, dobrze jest brać udział w tak zwanych warsztatach kreatywności. Warsztaty kreatywności powinny być prowadzone przez doświadczoną oraz wykwalifikowaną osobę. Dobrze by było również zadbać o dobrą i przyjemną atmosferę w miejscu pracy, która jest sprzymierzeńcem kreatywności. Warto unikać więc konfliktów, stresu oraz agresji w miejscu pracy. Ciekawym pomysłem może być również rozwijanie swoich talentów w zaciszu domowym. Talenty takie można wykorzystywać zarówno w pracy jak i w życiu osobistym. Można je również zaprezentować podczas warsztatów „zrób to sam”.