Agile – czego możemy się nauczyć zarządzając tym stylem?

Zwinne zarządzanie rośnie w popularność, ponieważ coraz więcej firm zmienia swoje schematy i procesy odpowiadania i wychodzenia naprzeciw potrzebom klienta, co wiąże się ze zmianami przede wszystkim w sposobach zarządzania w różnego rodzaju projektach.

Coraz ważniejsze staje się realizowanie projektów na czas, przede wszystkim dostarczenie klientowi tego, czego chce, ale też w uzgodnionym i zaplanowanym uprzednio budżecie. Jeśli budżet ten zostanie wykorzystany przed upływem końca projektu a w wyniku wymagań klienta produkt nie jest ukończony lub nie zawiera wdrożonych najnowszych wymagań klienta, budżet ten może zostać przeplanowany i ponownie uzgodniony między firmą a klientem.

Daje to możliwość uzyskania określonych zysków firmie, a także świetnie instruuje klienta, co w ramach uzgodnionego budżetu jest możliwe do realizacji. Szkolenia Agile instruują, co posiadać powinien każdy pracownik przypisany do zwinnego zespołu.

Zwinny styl zarządzania uczy nas przede wszystkim skupiania się na rozwiązywaniu problemów, szybkiej reakcji na zmieniające się warunki, co wiąże się z elastycznością, odpowiedzialnego podziału ról, planowania od ogółu do szczegółu.

W zespołach scrumowych dodatkowo dochodzi do podziału ról na trzy typy: product owner, scrum master i scrum developerzy. Ze szkolenia scrum master powinni skorzystać wszyscy ci, którzy lubią upewnić się, że dany projekt dojdzie do skutku a wszystkie problemy i przeszkody wynikające po drodze zostaną na czas usunięte.

Szkolenie product owner jest specyficzną formą warsztatu polecaną tym, którzy w zespole przejmią ważną rolę „mostu porozumienia” między klientem a pozostałymi członkami zespołu. Agile szkolenia są przygotowane pod kątem nie tylko teoretycznych wiadomości, ale też nabycia praktycznych umiejętności, które z łatwością można będzie wdrożyć do zwinnego zespołu.

Ponadto, przekazują też informacje o dodatkowych narzędziach i instrumentach, których wykorzystanie przybliża projekt do pomyślnego zakończenia i spełnienia wytycznych.