pexels-lukas-1419924

Zarządzanie ryzykiem przy pracy zdalnej

Ryzyko towarzyszy ludziom na każdym kroku. Należy je ocenić i zarządzać, by móc przeciwdziałać szkodliwym konsekwencjom. Praca zdalna coraz częściej staje się naszym codziennym stylem życia, dlatego ważne jest, aby zarządzać ewentualnym ryzykiem z nim związanym. W artykule omówimy typowe zagrożenia oraz podpowiemy, jakie działania należy podjąć, aby je minimalizować.
pexels-christina-morillo-1181307

Rozwijanie umiejętności planowania i organizacji pracy.

Każdego dnia borykamy się z wieloma wyzwaniami. Dla wielu z nas planowanie i organizacja pracy jest wyzwaniem, ale również możliwością do zwiększenia produktywności i poprawy efektów kończących się pracą. Pomimo trudności związanych z planowaniem i organizacją pracy, warto zadbać o jej rozwijanie - o ile zorganizujesz swój czas i działania, możesz stać się produktywniejszym i mieć więcej wolnego czasu. W niniejszym artykule przyjrzymy się temu, jak możesz to osiągnąć.
pexels-burst-374720

Pomiar i ocena jakości usług lub produktów

Przekonanie dażych firm, że ignorowanie jakości produktów lub usług, którymi obecnie handlują, prowadzi do wysokich wyników jest powszechne. Powinni jednak wiedzieć, że to „tabu” może się szybko odbić na ich reputacji i przetrwałości w branży. Prawdziwym sposobem na osiągnięcie sukcesu jest skoncentrowanie się na regularnym pomiarze i ocenie jakości swoich produktów lub usług.
pexels-fauxels-3184454

Brygadzista jako lider zespołu

Nie ulega wątpliwości, że brygadzista jest kluczowym czynnikiem w sukcesie, jaki każdy zespół może osiągnąć. Jak więc określić role brygadzisty? Czy jego obowiązki powinny koncentrować się wyłącznie na zarządzaniu zasobami pracy, czy też powinien on stać się czymś więcej - liderem zespołu? W niniejszym artykule zbadamy zadania brygadzisty oraz jego funkcje w różnych scenariuszach.