Si Img 2.jpg

W jakich branżach przydaje się metodyka agile i scrum?

Pamiętam jak dziś - przeczytana książka o ekonomii i technikach zarządzania jeszcze kilka lat temu podczas studiowania jednego z kierunków uwzględniającego zarządzanie. Pamiętam jak dziś to zdziwienie o nauczaniu klasycznych i przestarzałych metodyk, stosowanych z powodzeniem w czasach PRLu przy mniejszym stopniu skomplikowania projektowego i mniejszych wymaganiach klienta.
Czym Img 745.jpg

Na czym polega kierowanie projektami?

Kierowanie projektami to sposób zarządzania nimi, a więc dążenia do osiągnięcia wyznaczonych celów. Jednak zarządzanie w projekcie to nie samo podejmowanie decyzji i delegowanie zadań. W rzeczywistości, kierowanie projektami to bardzo trudny i złożony proces, a od podejmowanych decyzji zależy bardzo wiele.