Czy tradycyjne metody zarządzania projektami są nadal skuteczne?

Czym jest project management, czyli zarządzanie projektami? Czy planując swoją zawodową karierę warto zaprzątać sobie nim głowę? Odpowiedź na to pytanie jest jak najbardziej twierdząca. Na zarządzanie projektami składają się wszystkie czynności, które doprowadzić mają do zrealizowania danego projektu – zarówno w całości, jak i w ustalonym terminie.

O tego w bardzo dużej mierze zależy powodzenie konkretnej firmy na rynku oraz jej finansowe przychody. Nic więc dziwnego, że zarządzanie projektami bardzo często określa się jako zawód przyszłości. Oczywiście nie jest to nowe zagadnienie.

Od zawsze sporządzano bowiem plan działania dotyczący realizacji konkretnego projektu, ustalano harmonogram prac, niezbędny budżet, wykorzystane w toku prac środki, ilość osób za niego odpowiedzialnych i tak dalej. Z czasem jednak tradycyjne metody straciły na swej skuteczności.

Dlaczego się tak stało? Otóż wpływ na to miał rozwój samych projektów. Dawniej były one dosyć proste i nieskomplikowane, opierające się na jednym, maksymalnie kilku głównych wątkach. Obecnie projekty mogą być niezwykle złożone i wielowątkowe i traktowanie ich jako nierozerwalnej całości podlegającej jednemu odgórnemu planowi nie ma racji bytu.

Obecnie projekty wymagają takiego podejścia, które daje osobom nad nimi pracującymi dużą swobodę działania oraz możliwość wprowadzanie niezbędnych zmian oraz wszelkiego rodzaju modyfikacji w toku pracy. Jednym z takich podejść, zyskujących coraz większą – i zupełnie zasłużoną popularność – jest zwinne zarządzanie projektami, czyli tak zwane Agile.

Szkolenia menedżerskie Wrocław

Szkolenia biznesowe z zakresu project managementu to odpowiednie szkolenia dla kierowników i liderów grup projektowych oraz osób, które w ich skład wchodzą, ale nie tylko. Polecane są bowiem wszystkim tym, którzy pragną zdobyć nowe, atrakcyjne z punktu widzenia rynku pracy umiejętności i kompetencje zawodowe, a także rozwinąć się i zyskać tym samym szansę na awans czy podwyżkę.