Jakie są kompetencje managera?

Jakie są kompetencje managera?

Wiedza – najważniejsza kompetencja

No właśnie – przede wszystkim każdy manager powinien posiadać wiedzę w zakresie tego, co w zasadzie robi. Chodzi tu w dużej mierze o kilka spraw. Na początek bowiem musi on posiadać pewną ogólną wiedzę ekonomiczną czy handlową – za tę zazwyczaj odpowiadają studia.

Z drugiej jednak strony musi on także dość dobrze orientować się w zakresie danego projektu – przykładowo jeśli projekt dotyczy wykonywania nowych mozaik z płytek, to musi on posiadać pewną wiedzę w zakresie nie tylko projektu, ale w ogóle tego, jak przebiega tworzenie takich mozaik, kto to kupuje, kto się na to decyduje itp.

Umiejętności psychologiczne

To jednak nie są jedyne kompetencje menagera. Powinien on także bardzo dobrze znać się na psychologii. Musi dobrze rozpoznać, kto jakie miejsce pełni w grupie, kto jest jej naturalnym liderem, jak wykorzystać umiejętności i zdolności poszczególnych członków zespołu itp. No właśnie – w tym zakresie również istotne jest to, aby umiał on dobrze negocjować, potrafił prowadzić rozmowy w pełni adekwatne do danego rozmówcy itp.

Autoprezentacja i charyzma

No właśnie dobry menager musi umieć się zaprezentować. Nie chodzi tu tylko i wyłącznie o umiejętność pewnego przedstawiania siebie, swoich zalet i umiejętności, lecz jednak o coś więcej. Musi on bowiem dobrze znać się na tym, w jaki sposób się ubrać, zachować, jak gestykulować, aby wzbudzić jednak pewien posłuch i szacunek.

Szkolenie project manager – najważniejszy środek

Jak jednak widać – mało z tych kompetencji da się osiągnąć tak po prostu na studiach. Jaki z tego płynie wniosek? Otóż warto inwestować w szkolenia biznesowe Warszawa. Czemu akurat tam? Cóż Warszawa jest swego rodzaju centrum biznesu – siłą rzeczy to właśnie tam znajdziemy najlepszych specjalistów w zakresie biznesu, psychologii biznesu i innych umiejętności potrzebnych do zostania managerem.

Dodaj komentarz