Jakie zmiany prawne muszą znać pracownicy kadr i płac?

Zmiany w prawie wprowadzane są od czasu do czasu i najczęściej wynikają z konieczności dostosowania się do nowych warunków. Akty prawne muszą być nowelizowane według określonych zasad.

Przepisy prawne nie powinny zmieniać się nagle, a wszystkie zainteresowane strony muszą mieć odpowiednią ilość czasu na to, by zapoznać się z tymi zmianami. Stąd też wynika to, że w przypadku większości aktów normatywnych inna jest data ich publikacji, a inna jest data wejścia w życie przepisów prawa. Rok 2019 obfitował w zmiany prawne.

Wśród tych, które dotyczą większości osób, warto zwrócić uwagę na przepisy Kodeksu pracy.

Jakie zmiany zaszły w prawie pracy na przestrzeni ostatniego roku?

Jedna z największych zmian wprowadzonych w 2019 roku dotyczy kwestii prowadzenia i przechowywania akt osobowych pracowników. Skrócono okres w jakim pracodawca jest zobowiązany trzymać teczki pracownicze. Zmiana jest znaczna, gdyż wcześniej było to pięćdziesiąt lat, a obecnie jest zaledwie dziesięć.

Doceniono także postęp technologiczny. Do tej pory dokumentacja pracownicza musiała być przechowywana w wersji papierowej. Od tego roku sytuacja ta uległa zmianie i wprowadzono możliwość elektronicznej archiwizacji dokumentacji pracowniczej.

Istotne jest jednak to, że przepisy prawa wyraźnie mówią, że pracodawca ma przechowywać teczkę pracowniczą w taki sposób aby zabezpieczyć ją przed zniszczeniem. Jeżeli ktoś zdecyduje się na przechowywanie dokumentacji w sposób elektroniczny, to warto aby pomyślał na wszelki wypadek o kopii bezpieczeństwa na serwerze.

Szkolenia z prawa pracy i dokumentacji pracowniczej

Szkolenia kodeks pracy to prawdziwa gratka dla pracowników kadr i płac. Biorąc udział w szkoleniach nie trzeba samemu śledzić zmian prawnych. Wszystkie informacje w tym zakresie zostaną podane na przysłowiowej tacy.

Prawo pracy szkolenia najczęściej mają formułę otwartą, dzięki czemu może się na nie zapisać każdy zainteresowany. Warto takie szkolenia odbywać regularnie, przynajmniej raz w ciągu roku kalendarzowego.