Kim jest administrator bezpieczeństwa danych?

Obowiązek prowadzenia akt osobowych pracowników jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawców wynikających z kodeksu pracy. Od 1 stycznia 2019 roku pracodawca może decydować czy akta osobowe rodo będzie prowadzić w formie papierowej czy elektronicznej. W tym celu niezbędne są szkolenia z bezpieczeństwa informacji.

Akta osobowe rodo – ich prowadzenie po zmianie przepisów

Od początku tego roku każdy pracodawca może przechowywać akta osobowe rodo w formie papierowej lub elektronicznej.

Zarówno jeden jak i drugi sposób prowadzenia tej dokumentacji pracowniczej jest dozwolony, niemniej wymaga od pracodawcy zapewnienia, że dane osobowe pracowników, uzyskane podczas rekrutacji oraz w trakcie zatrudnienia są odpowiednio przetwarzane.bW tym celu niezbędne jest uczestnictwo w ochrona danych osobowych szkolenie.

Zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Nad przestrzeganiem przepisów czuwa administrator bezpieczeństwa informacji – ABI. Jest to osoba osoba fizyczna powołana przez administratora danych osobowych, która zajmuje się zapewnianiem przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Każdy administrator bezpieczeństwa informacji spełnia w firmie dwa podstawowe zadania. Po pierwsze zapewnia przestrzeganie przepisów dotyczących RODO, a po drugie prowadzi rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych.

Ochrona danych osobowych szkolenie

W celu zapewnienia przestrzegania nowych przepisów RODO niezbędne są szkolenia z bezpieczeństwa informacji[/b, które pozwalają uczestnikom zapoznać się ze zmienionymi zasadami prowadzenia oraz przechowywania akt osobowych pracowników.

Ochrona danych osobowych szkolenieporusza również kwestie pozostałej dokumentacji kadrowej oraz najnowsze zmiany przepisów obowiązujące od
4 maja 2019 roku.

Szkolenia z bezpieczeństwa informacji mają na celu usystematyzowanie oraz pogłębienie wiadomości dotyczących prawidłowego prowadzenia dokumentacji w czasie zatrudniania pracowników, a zwłaszcza akt osobowych. Ochrona danych osobowych szkolenie uwzględnienia najnowsze zmiany obowiązujące w przepisach dotyczących spraw pracowniczych.