Narzędzia zarządzania projektami

Gdy wystąpi jakiś błąd lub konieczne są do wprowadzenia zmiany w aktualnym projekcie, wówczas trzeba poinformować o tym wszystkie zainteresowane osoby. Kiedyś wiązało się to z wysyłaniem osobnych maili, co zajmowało sporo czasu. Aby zoptymalizować zarządzanie dużymi projektami warto korzystać ze specjalistycznego oprogramowania.

Narzędzia zarządzania projektami – agile project management szkolenie

O wiele efektywniej zarządza się projektami przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi. Na rynku nie brakuje oprogramowania do zarządzania projektami. Każdy program jest nieco inny lecz łączy je kilka wspólnych cech. Po pierwsze, dzięki takiemu programowi można prowadzić zbiorową komunikację ze wszystkimi członkami zespołu, którzy zaangażowani są w konkretny projekt.

Tworząc projekt przypisuje się do niego członków zespołu, którym następnie wyznacza się konkretne zadania. Na karcie projektu w jasny sposób widać które z zadań zostały już ukończone, a które są w toku. Można je na bieżąco komentować i przypisywać tickety. Jest to bardzo duże usprawnienie pracy, które pozwala zaoszczędzić wiele czasu. Aby nauczyć się takiego zarządzania należy wybrać się na szkolenie scrum.

Jaki program do zarządzania wybrać?

Project manager zastanawiając się nad wyborem konkretnego narzędzia powinien wziąć pod uwagę szereg spraw. Ogromne znaczenie będzie miała chociażby wielkość i liczba projektów oraz członków zespołu w nich uczestniczących – od tego zależy w dużej mierze cena abonamentu za oprogramowanie.

Na specjalistycznych szkoleniach z zakresu zarządzania projektami (np. podczas szkolenia project management) jednym z punktów programu jest omówienie najbardziej popularnych programów do zarządzania projektami. Warto wybrać się na takie szkolenie, aby być jak najlepiej zorientowanym w dostępnych aktualnie rozwiązaniach. Dzięki temu można znacznie zoptymalizować pracę.

Dodaj komentarz