Bez kategorii

Jakie informacje muszą być zawarte na etykiecie żywności?

Jakie informacje muszą być zawarte na etykiecie żywności?

Dzisiaj często organizowane są szkolenia z takich zakresów jak zasady GMP, aneks 15 GMP, zasady HACCP, produkcja żywności itp. Tymczasem warto także zainteresować się tym, jak potem sprzedać dany produkt i nie mowa tu o reklamie, a przynajmniej nie reklamie sensu stricte. Mowa tu bowiem o etykiecie na produkcie spożywczym. Jakie informacje powinna ona zawierać?

Informacje obligatoryjne na etykiecie żywności

Przede wszystkim warto napomknąć, że znakowanie żywności jest całkiem dobrze i dokładnie uregulowane pod kątem prawnym. zasady etykietowania żywności określa bowiem rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady. Przejdźmy jednak do meritum – jakie informacje muszą obowiązkowo znaleźć się na etykiecie?

Na pewno będą to informacje odnoszące się do nazwy produktu, jej postaci oraz ewentualnego procesu, jakim został dany produkt poddany np. pasteryzacji. Dalej na etykiecie muszą obligatoryjnie znaleźć się również dane producenta – nazwa i adres, w pewnych zaś sytuacjach – importera.

Obowiązkowo także oczywiście musi być tam również zawarty skład danego produktu, ze szczególnym uwzględnieniem składników niespodzianek, czyli takich, których się w danym miejscu raczej nie spodziewamy a także koniecznie alergenów. Co więcej dzisiaj należy również określić kraj lub miejsce pochodzenia produktu.

Warto jeszcze zaznaczyć, ze wymagane jest również podanie daty ważności oraz sposobu przechowywania. Ponadto, co ciekawe, należy podawać procent wody, jeśli wynosi on więcej niż 5% i dotyczy to ryb oraz surowego mięsa.

Warto jeszcze zaznaczyć, że znakowanie żywności jest niejako określone również pod kątem graficznym. Etykieta musi być czytelna i w pełni zrozumiała, zaś literki nie mogą być za małe.

Szkolenie znakowanie produktów spożywczych – ważna inwestycja

Przy tych wszystkich wymogach dodatkowo mamy sprawić, że klient patrząc na etykietę zainteresuje się naszym produktem i zechce go kupić. Aby połączyć umiejętnie ten aspekt graficzny z informacyjnym warto zainwestować w profesjonalne szkolenie z zakresu znakowania produktów spożywczych.

Bez kategorii

Jakie grunty podlegają ustawie o przekształceniu użytkowania?

Z każdym rokiem następuje wiele zmian w przepisach, co wymusza na wielu osobach konieczność dokształcenia się i nabycia nowej wiedzy. Niektóre zmiany są niewielkie, można powiedzieć wręcz kosmetyczne, inne zaś diametralnie zmieniają wiele kwestii. Do takich większych zmian na pewno należy zaliczyć kwestie związane z użytkowaniem wieczystym.

Przez długi czas przepisy pozostawały niezmienne, ponieważ nikt nie widział potrzeby jakiejkolwiek ich zmiany. Użytkowanie wieczyste polegało na przekazaniu gruntów państwowych do użytkowania przez osoby prywatne jak również inne podmioty na okres 99 lat. Jednakże ze względu na fakt, iż niektóre grunty przekazane były kilkadziesiąt lat temu, termin zakończenia użytkowania wieczystego niedługo by dobiegł końca.

To właśnie jeden z głównych argumentów, które były przyczyną zmian w prawie, dotyczących użytkowania wieczystego. W znacznej większości oddane w takie użytkowanie grunty są już zabudowane, na wielu z nich powstały osiedla mieszkaniowe.

Dlatego tez uregulowanie tej kwestii stało się bardzo istotne, wynikiem tego jest wiele ostatnich zmian w przepisach, które znoszą użytkowanie wieczyste w wielu sytuacjach i przekształcają je w prawo własności.

Na osobach, które na co dzień w pracy związane są z tematyką użytkowania koniecznością stało się więc nabycie nowej wiedzy i dokładne zrozumienie przepisów. Niezwykle pomocne w tym są różnego rodzaju szkolenia, takie jak szkolenia użytkowanie wieczyste, których tematem jest właśnie kwestia tej formy użytkowania i jej przekształcenie zgodnie z nowelizacjami. Jednakże temat ten poruszany jest na wielu kursach, takich jak kpa szkolenie, ponieważ jego znajomość jest niemalże niezbędna.

Kursy z zakresu znajomości kpa organizowane są często dla pracowników urzędów państwowych i samorządowych, zaś w myśl nowych przepisów to właśnie one będą zajmowały się kwestią wydawania decyzji i pilnowania właściwego toku przekształcania użytkowania. Rosnące zainteresowanie tematem powoduje, że także szkolenie prawo własności zawiera obecnie wiele informacji dotyczących zmian w prawie, ich odpowiedniego zrozumienia jak również właściwej implementacji.

Bez kategorii

Jaką odpowiedzialność ma deweloper?

Deweloper to dzisiaj bardzo ciekawa postać. Niektórzy chcą nim zostać, inni narzekają na deweloperów. Bez względu na to, po której stronie barykady stoimy, warto mniej więcej chociaż orientować się, jaką odpowiedzialność ma w zasadzie deweloper.

Odpowiedzialność dewelopera a Ustawa Deweloperska

O co dokładniej tu chodzi? Otóż w celu ochrony klientów kupujących mieszkania od deweloperów zdecydowano o konieczności wprowadzenia Ustawy Deweloperskiej. Określa ona trzy bardzo ważne aspekty. Pierwszy z nich odnosi się do samej kwestii de facto prawidłowo skonstruowanego prospektu mieszkaniowego. Sprzedawane mieszkanie musi być naprawdę bardzo dobrze opisane i określone – nie może być w tym zakresie żadnych niedomówień czy pomyłek – za to wszystko odpowiada już deweloper.

Dalej odpowiedzialność dewelopera także widoczna jest w zakresie samej umowy deweloperskiej, która stanowi drugi aspekt Ustawy. Taka umowa określa nie tylko to, jaki rachunek zostanie otwarty, tutaj zawarte są wszelkie terminy poszczególnych etapów itp.

Co więcej z faktem zawiązania umowy wiąże się automatycznie wprowadzenie rękojmi, która zabezpiecza klientów przed różnymi wadami, które mogą pojawić się dopiero później, w trakcie użytkowania mieszkania – w zasadzie to do pięciu lat.

Klienci w przypadku stwierdzenia takich wad, niezgodności z obiecanym stanem mieszkania czy też niepełności mieszkania mają prawo zażądać od dewelopera naprawy usterki, obniżenia wartości mieszkania i oddania różnicy w cenie, tudzież w ogóle mogą oni odstąpić od umowy.

Trzeci aspekt to wspomniany wcześniej rachunek powierniczy. Generalnie rzecz ujmując może on być otwarty lub zamknięty i raczej odnosi się do odpowiedzialności klienta za wywiązanie się w czasie z opłatą.

Szkolenia dla deweloperów – najważniejsza kwestia

Przede wszystkim jednak każdy deweloper zobowiązany jest podnosić i uaktualniać swoje kwalifikacje poprzez różnego rodzaju szkolenia, takie jak: szkolenie użytkowanie wieczyste, szkolenie gospodarka nieruchomościami.

Bez kategorii

Jaka jest definicja cen transferowych?

Prowadzenie własnej działalności bardzo często wiąże się ze współpracą z innymi firmami. Szczególnie prowadząc usługi polegające na produkcji poszczególnych towarów musimy liczyć się z tym, że niezbędne będzie rozpoczęcie współpracy z firmami odpowiedzialnymi za dostarczenie nam produktów wykorzystywanych w trakcie procesu produkcyjnego.

Współpracę rozpoczniemy również z firmami, które odpowiedzialne są za transport towarów lub jego odbiór. Z tego powodu musimy posiadać odpowiednią wiedzę związaną z prowadzeniem współpracy na rynku międzynarodowym. Wielu właścicieli firm decyduje się na samodzielny zdobycia odpowiednich informacji, które niezbędne są w trakcie prowadzenia działalności.

Część pracodawców decyduje się na powierzenie tylko obowiązku pracownika posiadające odpowiednie wykształcenie. Według nas doszkolenie się w tej dziedzinie może okazać się bardzo przydatne dla właściciela firmy, ponieważ pozwoli na kontrolę wszystkich prac prowadzonych w biznesie. Dzięki temu będzie również większa szansa na uniknięcie błędów i pomyłek.

Ciekawym rozwiązaniem jest uczestnictwo w szkoleniach oraz kursach, które pozwolą nam szybko zdobyć profesjonalną wiedzę. Na taki kurs możemy wysłać zarówno naszych pracowników, jak i nas samych. Inwestowanie pieniędzy w rozwijanie umiejętności swoich i swoich pracowników jest najlepszą i najbardziej opłacalną inwestycja.

Przykładem szkoleń których mogą wziąć udział osoby pracujące w handlu i usługach to między innymi: Szkolenia projekt inwestycyjny oraz ceny transferowe szkolenie. W trakcie Takich kursów można zdobyć podstawową wiedzę z danego zakresu bezpośrednio od profesjonalistów, którzy posiadają ogromne doświadczenie w tej dziedzinie.

Zdobędziesz tam informacje teoretyczne, ale również wiedzę praktyczną, którą będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy. Jest to bardzo ważne, ponieważ to właśnie dzięki tym danym będziesz miał szansę wykonać wszystkie zadania zgodnie z obowiązującymi prawami. Jest to szczególnie ważne w przypadku firm, które prowadzą działalność opartą na współpracy z innymi biznesami.

To właśnie ich dotyczą ceny transferowe, które dokładnie omawiane są na tego typu szkoleniach. Dowiesz się tam nie tylko czym one są, ale również w jaki sposób prowadzić dokumentację, która zadowoli wszystkich urzędników.

Bez kategorii

Jaką dokumentację należy prowadzić przy produkcji kosmetyków?

Konsumenci przywiązują coraz większą uwagę nie tylko do wyglądu i zapachu stosowanych kosmetyków, ale także, a właściwie coraz częściej przede wszystkim do ich składu. Jeśli chcielibyśmy zająć się tym tematem samodzielnie, musimy wiedzieć jaką dokumentację należy prowadzić przy produkcji kosmetyków?

Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o zrejterowaniu firmy. W polskim porządku prawnym nikt nie narzuca formy, może być to zarówno spółka cywilna jak i jednoosobowa działalność gospodarcza. Proces produkcji i rejestracji kosmetyku regulują konkretne akty prawne.

Są to przede wszystkim Ustawa o kosmetykach z dnia 30 marca 2001 roku, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie określenia procedur pobierania próbek kosmetyków oraz procedur przeprowadzania badań laboratoryjnych oraz unijne Rozporządzenia WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych ((Dz. U. 342/59 z dnia 22. 12. 2009 r.).

Produkując kosmetyki należy pamiętać, że każdy z nich musi posiadać raport bezpieczeństwa sporządzony przez osobę posiadająca kwalifikacje w dziecinie farmacji, medycyny lub dziedziny pokrewnej. Ważnym aspektem są także wyniki badań laboratoryjnych. Należy przechowywać je prze zakres 10 lat, od momentu wprowadzenia na rynek ostatniego kosmetyku. Do ich przechowywania zobowiązana jest osoba wskazana w dokumencie rejestracyjnym.

W kwestii dokumentacji, każdy kosmetyk musi posiadać odpowiednią etykietę. I nie chodzi tu jedynie o aspekt dekoracyjny opakowania. Zawartość etykiety jest prawnie określona. Musi zawierać nazwę kosmetyku, dane osoby odpowiedzialnej, masę oraz objętość produktu, minimalną trwałość, środki ostrożności, numer partii produktu oraz skład jakościowy kosmetyku, a także opis jego funkcji.

W przypadku kosmetyków naturalnych przydatne mogą okazać się także dodatkowe certyfikatu np. znak kosmetyku naturalnego.

Chcąc zajmować się tematem produkcji kosmetyków warto na poważnie potraktować hasło: Szkolenia kosmetyczne Warszawa. Przydadzą się szkolenie serializacja oraz szkolenie analiza ryzyka, które pozwolą na zdobycie i aktualizowanie wiedzy.

Bez kategorii

Jak zmienić użytkownika wieczystego?

Użytkowanie wieczyste przez bardzo wiele lat było jedyną dostępną możliwością korzystania z gruntów należących do Skarbu Państwa. Jednakże w ostatnim czasie zdecydowano się wprowadzić wiele zmian z regulacjach prawnych, których celem jest między innymi uwłaszczenie użytkowania wieczystego.

Zgodnie z nimi w przypadku niektórych gruntów pozostających w użytkowaniu wieczystym możliwe jest przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Jednakże zmiany nie są dla wszystkich użytkowników, obecnie możliwe jest to jedynie w odniesieniu do tych gruntów, na których postawiono budynki mieszkalne. Dotyczy to zarówno budownictwa jednorodzinnego jak też budownictwa wielorodzinnego.

W związku z tym znacznie wzrosło zapotrzebowanie na kursy takie jak szkolenie użytkowanie wieczyste. Pozwalają one nie tylko na nabycie, ale również na zaktualizowanie posiadanej wiedzy, aby była zgodna z obowiązującymi przepisami. Tematyka szkoleń dopasowana jest często do oczekiwań kursantów, jednakże tematy takie jak zmiana użytkownika wieczystego czy kwestie związane z przekształceniem w prawo własności obecnie można znaleźć niemalże na każdym szkoleniu.

Coraz częściej kursy organizowane są na indywidualne zlecenie firm, które widzą w tym doskonałą możliwość podnoszenia wiedzy swoich pracowników. Dlatego też szkolenia kontrakty handlowe czy wiele innych zawierają często informacje odnośnie użytkowania wieczystego czy prawa własności. W przypadku szkoleń indywidualnych tematyka jest bowiem ustalana ze zlecającym i dostosowywana do jego oczekiwań. Firmy zaś najczęściej chcą, aby były one powiązane z profilem ich działalności.

W ten sposób bowiem przyczyniają się do znacznego rozwoju osobistego pracowników, w ślad za którym idzie rozwój całej firmy. Ponadto szkolenia na indywidualne zamówienie dostosowywane są również pod względem miejsca prowadzenia jak również czasu.

Najczęściej bowiem odbywają się w siedzibie zlecającej ich przeprowadzenie firmy, zaś godziny pracy dostosowane są do godzin pracy pracowników, aby bez przeszkód mogli w nich uczestniczyć.

Bez kategorii

Jak zabezpieczać laboratorium przed ryzykiem skażenia?

Praca w laboratorium wymaga ogromnej ilości uwagi oraz odpowiedzialności. Każda osoba zatrudniona w celu wykonywania badań w laboratorium biologicznym zobowiązana jest do zachowania szczególnej ostrożności w celu zmniejszenie zagrożenia skażenia sprzętów oraz materiału badawczego. Ze względu na rozprzestrzenienie laboratoriów w firmach produkcyjnych coraz więcej osób musi być przeszkolona, aby wykonywać w odpowiedni sposób powierzone im zadania.

Właśnie z tego powodu spotkać możemy coraz więcej ofert kursów takich jak szkolenia mikrobiologia. Szkolenia takie prowadzone są przez profesjonalistów, którzy posiadają bardzo duże doświadczenie w dziedzinie mikrobiologii.

To właśnie w ich trakcie pracownicy mają szansę zdobyć wiedzę na temat prawidłowego korzystania ze sprzętu oraz zabezpieczeń przeciwko skażeniom. Dowiadują się również jak kontrolować ważność sprzętu oraz wykorzystywanych odczynników.

Na rynku dostępne są również szkolenie analiza ryzyka, które również dostarcza wiedzy potrzebnej do wykonywania codziennej pracy w laboratorium.

Według nas kierownicy oraz szefowie odpowiedzialni za zarządzanie całą firmą powinni poświęcić dużą uwagę procesowi kształcenia pracowników, ponieważ ma to ogromny wpływ na rozwój oraz opinię biznesu. Większa wiedza pracowników zapobiega również stratą związanym z nieprawidłowym wykorzystaniem sprzętu oraz ze skażeniem przestrzeni użytkowej.

Widzimy zatem, że praca w laboratorium wymaga nie tylko wiedzy z dziedziny mikrobiologii oraz analityki medycznej, ale również z mechaniki sprzętów. Warto zatem wpływać na rozwój naszych pracowników i dzięki temu poprawić efektywność wykonywanych każdego dnia.

Wystarczy kilka dodatkowych kursów i szkoleń, aby wszyscy twoi pracownicy wiedzieli w jaki sposób pracować, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie oraz fabryce. Jesteśmy pewni, że szybko zauważysz korzyści płynące ze zwiększenia wiedzy osób pracujących w twoim zakładzie i nie będziesz ani chwili żałował pieniędzy wydanych na dodatkowe szkolenia.

Bez kategorii

Jak wygląda kontrola finansów w dziale płac?

Finanse stanowią rzecz całkiem oczywistą i bardzo potrzebną w każdej firmie. Co naturalne – dbamy o to, aby w finansach wszystko się zgadzało i aby oczywiście zyski firmy były jak największe. Tu jednak potrzebna jest pewna kontrola finansów. Kto ją przeprowadza? Jak to w zasadzie powinno wyglądać?

Kontrola finansów

No właśnie – na początek należy podkreślić, że nie ma jednej ogólnej metody kontrolowania finansów, która to bezwzględnie musi być zastosowana w każdej firmie. Co więcej nie jest nigdzie określone, kto dokładnie musi dokonywać takich kontroli. Co jest w zasadzie bardzie ciekawe, to nigdzie nawet nie zostało to jakkolwiek opisane, że takie kontrole muszą być wykonywane. Jak zatem powinno się to odbywać w firmie? Kto powinien sprawować pieczę nas finansami?

Standardowo finansami zajmują się księgowe w dziale kadr i płac. One jednak odpowiadają niejako za samą bardzo praktyczną stronę – mianowicie dbają o płacenie rachunków, wypłacanie wynagrodzeń, podliczanie zysków itp. Tu oczywiście kontrola powinna mieć niejako dwa różne etapy.

Przede wszystkim będzie to kontrola wewnętrzna – możemy mieć jedną inną naczelną księgową, czy pracownika wydelegowanego właśnie do sprawdzania co jakiś czas finansów w firmie. Można także pomyśleć nad innym rozwiązaniem, a mianowicie wprowadzić kontrolę zewnętrzną – taka kontrola na pewno będzie obiektywna i ie da się jej łatwo przekupić.

Warto jednak zaznaczyć, że finansami w firmie zajmuje się jeszcze wiele innych osób. Wymienić tu chociażby trzeba pracowników rekrutujących, którzy proponują nowym osobom pewne wynagrodzenie i podpisują z nimi umowy, kierowników, którzy rozdysponowują pieniądze na dany projekt, zarządców, dyrektorów. Na każdym takim szczeblu powinna zostać wprowadzona odpowiednia kontrola.

Szkolenia z finansów

Jak jednak będzie to wyglądało od strony praktycznej? Otóż warto w tym momencie zainwestować w szkolenie controlling finansowy oraz w szkolenie kadry i płace – z nich dowiemy się wszystkich najważniejszych wiadomości.

Bez kategorii

Jak wyglądała nowelizacja ustawy prawo wodne w 2019 roku?

Najnowsza nowelizacja prawa wodnego miała miejsce w 2019 roku. Nową ustawę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmienia ona dla polskich użytkowników wód całkiem sporo. Przede wszystkim, jest bardziej kompatybilna z dyrektywami Unii Europejskiej pod wieloma względami. Zmieniają się dla przykładu wykazy elementów podczas opracowywania strategii morskich.

Nowa dyrektywa wprowadza również ustalenia dotyczące ochrony wód przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z rolniczych źródeł w postaci azotanów. Ponadto, Wody Polskie, czyli organy Państwowego Gospodarstwa Wodnego, otrzymały lub przejęły więcej kompetencji niż było to dotychczas.

W samej terminologii pojęć związanych z prawem wodnym nastąpiły nowe zmiany, uaktualniając słownictwo niezbędne do właściwej komunikacji. Oprócz tego typu zmian, finansowanie niektórych zadań administracji wodnej uległo zmianie, a pozwolenia i zgody wodnoprawne także będą wydawane na innych podstawach niż miało to miejsce do tej pory.

Zmiany te mogą wydawać się mniej lub bardziej korzystne dla wielu osób bezpośrednio dotkniętych nowelizacjami prawa. Nie tylko prawo wodne uległo zmianie, dlatego dla niektórych sektorów bardzo ważne będą również zmiany w innych prawach.

Szkolenia prawo wodne są pierwszym krokiem, by zaktualizować swoją wiedzę i przekonać się, czy zmiany w prawie są istotne z punktu widzenia naszego biznesu. W niektórych sektorach nie bez znaczenia pozostaną ochrona środowiska szkolenia – chociażby dla sektora rolniczego, którego ograniczeniem stała się emisja azotanów do wody.

Gospodarka wodno ściekowa szkolenie to świetny powód, by przekonać się, co w prawie piszczy dla tych, których życie biznesowe kręci się wokół tematu oczyszczania ścieków. Nie zapomnijmy, że i gospodarka odpadami szkolenia może być równie ważnym tematem ze względu na zmiany, które dotyczą przede wszystkim sposobów rejestrowania zarządzania odpadami oraz regulują stawki cenowe za wywóz posortowanych śmierci.

Nie wszystkie te zmiany będą miały to samo znaczenie dla wszystkich firm, ale dzięki szkoleniom już dzisiaj dowiesz się, jakie prawa znajdą w Twoim przypadku zastosowanie.

Bez kategorii

Jak będzie wyglądało prawo pracy w 2020 roku?

Każdego roku w przepisach prawa pracy pojawia się wiele nowości. Z początkiem 2020 roku zmienią się wskaźniki i stawki mające istotny wpływ na wysokość wielu świadczeń.

Z związku z nadchodzącymi wraz nowym rokiem zmianami szkolenie prawo pracy 2020, wynagrodzenie pracowników szkolenie oraz kodeks pracy szkolenia dla osób, które zajmują się prawem pracy na co dzień będą przydatne.

Jedną z istotnych zmian będzie wzrost minimalnego wynagrodzenie za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej. Od 1 stycznia 2020 roku minimalne wynagrodzenie pełnoetatowego pracownika będzie wynosiło 2. 600 zł, zaś minimalna stawka godzinowa wyniesie 17 zł.

Podczas zajęć zkolenie prawo pracy 2020, wynagrodzenie pracowników szkolenie oraz kodeks pracy szkolenia pokazane zostaną przykłady ustalania świadczeń zależnych od minimalnego wynagrodzenia.

Konsekwencją podwyższenia płacy minimalnej będzie wzrost różnych świadczeń ustalanych na jej podstawie. A zatem wzrosną dodatki za pracę w porze nocnej, które oblicza się jako 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia.

Ponadto podwyższeniu ulegnie  maksymalna wysokość odprawy pieniężnej przysługującej pracownikom na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Kwota tego rodzaju odprawy może maksymalnie stanowić 15-krotność minimalnego wynagrodzenia. Wzrośnie również odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu oraz za mobbing. Wysokości tych świadczeń nie mogą być niższe od minimalnego wynagrodzenia, zatem od stycznia 2020 roku wyniosą nie mniej niż 2. 600 zł. Nie mniej niż 2 600 zł będzie wynosić też wynagrodzenie przestojowe.

Szkolenie prawo pracy 2020 będzie przedstawiało także schemat wyliczania kwot wolnych od potrąceń oraz minimalnej podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.
Te i wiele innych zagadnień będzie zawierało szkolenie prawo pracy 2020. Dlatego też warto pogłębić wiedzę i uczestniczyć w tego rodzaju szkoleniach.