Praca zdalna na start

W związku z okolicznościami i ograniczeniami epidemiologicznymi, weszły w życie nowe formy pracy, w tym praca zdalna. Do tej pory niechętnie wybierana przez dyrektorów firm. Wszystko ma swoje wady i zalety, istnieją też podstawowe zasady, z którymi trzeba się zaznajomić, żeby nie zostać zaskoczonym faktami.

Przede wszystkim przejście na pracę zdalną, może być zalecone w formie ustnej i nie wymaga żadnych aneksów do umowy. Mimo wszystko po obydwu stronach leży zagwarantowanie sobie przejrzystości w wykonywaniu zadań i czasem wypada sobie zadać więcej trudu, wysyłając choćby maila z potwierdzeniem zmiany trybu wykonywania pracy na rzecz firmy. Nie każdy ma odpowiednie warunki domowe i rodzinne, by w swoim mieszkaniu zrealizować swoje zadania – co w takim przypadku? To na pracodawcy ciąży obowiązek wyszukania zastępczego pomieszczenia. Praca zdalna, to w rozumieniu przepisów praca wykonywana poza stałym miejscem pracy, nie koniecznie musi być to mieszkanie zatrudnionego.

O tym, jak wszystko powinno przebiegać po stronie pracodawcy, najlepiej pokażą zarządzanie webinary, podczas nich managerowie poszerzają wiedzę z korzystania z tej metody. Poznają też wartościowe narzędzia do użycia w swojej branży. Szkolenia online całkowicie mieszczą się w realizowaniu cyklu szkoleń, a zatem i zatrudnieni mogą z nich korzystać, poszerzając swoje kompetencje. Pod warunkiem, że istnieje taka wola ze strony szefa.

Osoba zlecająca pracę zdalną ma obowiązek zadbać o wyposażenie pracownika w wymagany sprzęt, nawet jeśli wiąże się to ze zwiększonymi kosztami. Nie każda zatrudniona osoba posiada odpowiednio zabezpieczony komputer oraz dostęp do szybkiego Internetu. To są podstawy, bez których bezpieczeństwo danych i możliwość realizowania zadań w wyznaczonym czasie są zachwiane. Jeśli z jakiegoś względu nie jest to do zrealizowania przypomnieć trzeba swoim pracownikom o regułach bezpieczeństwa obowiązujących w sieci.