Project manager – skuteczne szkolenie

Project manager – skuteczne szkolenie

Coraz większą popularnością cieszy się praca projektowa. W teorii i w większości firm działa to w ten sposób, że nie ma stałego podziału na departamenty, czy działy zajmujące się swoim kawałkiem pracy, ale osoby są przydzielane do zespołów, które właśnie realizują projekt, a w ich skład wchodzą ludzie zajmujący się różnymi działkami (np. projektant, księgowy, marketingowiec, informatyk). 

Nad pracą takiego zespołu czuwa szef, który powinien być obeznany w dziedzinie, której projekt dotyczy, tak by członkowie zespołu mogli prosić go o radę, czy pomoc w kwestiach spornych czy kiedy mają wątpliwości). Kluczowym jest tez to, by potrafił on dobrze kierować i zarządzać zlepkiem zupełnie sobie nieznanych (przeważnie) osób. Tutaj z pomocą przychodzą różnego rodzaju szkolenia project management.

Zadaniem osoby przewodzącej projektowi jest także pilnowanie, czy toczy się on zgodnie z założonymi harmonogramami, a także przygotowywanie i przedstawianie sprawozdań przełożonym, czy sponsorom projektu. Coraz większa popularność pracy projektowej skutkuje tym, że na rynku dostępnych jest coraz więcej narzędzi i rozwiązań (także informatycznych), które pomagają w dobrym zarządzaniu zarówno toczącym się projektem jak i podległym zespołem. 

Co jeszcze w zakresie lepszej organizacji może zrobić project manager – skuteczne szkolenie (np. agile pm foundation), które zapozna go z możliwościami i funkcjonalnościami poszczególnych narzędzi do kontroli toczącej się pracy. Oprócz samego omówienia narzędzi, dobrze dobrane i prowadzone szkolenie agile zapewni mu także warsztat niezbędny do kierowania zespołem, jak również pomoże przekazać wiedzę na temat nowopoznanych narzędzi. 

Żadne szkolenie jednak nie zastąpi predyspozycji do bycia tak zwanym ogarniaczem, czyli umiejętności robienia kilku rzeczy na raz, z zakresu różnych dziedzin. Z takimi umiejętnościami trzeba się po prostu urodzić i przez całe życie je rozwijać, na przykład w organizacjach pozarządowych, natomiast jeżeli ktoś jest totalnie niezorganizowany niestety dobrym project managerem nie zostanie.

Dodaj komentarz