Służebność przesyłu

Innymi słowy zasiedzenie służebności funkcjonuje w sposób podobny do tego, który ma miejsce przy przedawnieniu. Warto o tym pamiętać, a sytuacji kiedy na naszej nieruchomości znajdują się stare słupy energetyczne lub inne linie przesyłowe.

Sytuacja taka jest wyjątkowo niekorzystna dla tych właścicieli nieruchomości, na których wciąż jeszcze znajduje się infrastruktura pochodząca sprzed kilkudziesięciu lat.

Co do zasady bowiem zasiedzenie ma miejsce po trzydziestu latach. Po upływie tego okresu przedsiębiorcy korzystają z prawa do bezpłatnej służebności przesyłu. Ponadto zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego prawo takie powstaje również w stosunku do lat wcześniejszych.

W efekcie postępowania sądowego prowadzonego przeciwko firmie Enea w związku z prowadzeniem przez działkę dwóch poznanianek linii przesyłowych. Kobiety domagały się czterdziestu tysięcy wynagrodzenia za 10 letni okres służebności przesyłu. Jednak w opinii poznańskiego Sądu należność taka jest nienależna z uwagi właśnie na zasiedzenie.

W apelacji Sąd Apelacyjny zdecydował, że z uwagi na brak ugruntowanego orzecznictwa zada pytanie Sądowy Najwyższemu. Trzeba przy tym zaznaczyć, że wyroki w sprawach podobnych były wydawana w sposób zarówno uznający roszczenia właścicieli nieruchomości, jaki przedsiębiorców.

Dlatego też orzeczenie Sądu Najwyższego miało ogromne znaczenia dla wielu osób starających się o skorzystanie z możliwości uzyskania wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu.

W opinii Sądu Najwyższego „właścicielowi nieruchomości obciążonej wskutek zasiedzenia służebnością przesyłu nie przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z tej nieruchomości za okres poprzedzający zasiedzenie”.

Innymi słowy fakt zasiedzenia służebności przesyłu uniemożliwia dochodzenia jakiegokolwiek wynagrodzenia.

W obszarze szkoleń dla działów nieruchomości, budowlanych, inwestycji proponujemy m.in: szkolenie ze służebności przesyłu, odprawy celne szkolenie, czas pracy szkolenie. Zobacz inne obszary szkoleń eksperckich: szkolenia excel, szkolenia prawo pracy, szkolenia logistyka. Zapraszamy