Szkolenia project manager

Szkolenia project manager

Są zadania, przy realizacji których niezbędne staje się zrzeszenie w jedną grupę, spójnie działającą specjalistów, którzy w rzeczywistości na co dzień pracują w innych działach zajmujących się realizacją zupełnie innych zadań. Zadania wymagające współpracy wielu specjalistów to przede wszystkim:

  • prace związane z reorganizacją przedsiębiorstwa czy konkretnego działy,
  • wdrażanie w przedsiębiorstwie całkiem nowego oprogramowania,
  • prace nad nowym produktem,
  • decyzja o zakupie bądź nie konkretnego środka trwałego,
  • szczegóły związane z działalnością B+R,
  • ewentualna rozbudowa magazynu.

Aby z powodzeniem powyższe zadania mogły zostać zrealizowane niezbędne jest wsparcie i kontrola osoby, będącej na czele projektu zrzeszającego do współpracy specjalistów wielu różnorodnych dziedzin. Warto wspomóc się także szkoleniem czy kursem typu agile project management kurs.

Dlatego warto, aby zarządzanie zespołem było jak najbardziej efektywne, aby osoba stojąca na czele realizacji danego projektu odbyła szkolenie dla project managerów (szkolenie agile).

Udział w tego rodzaju szkoleniu przede wszystkim:

  • nauczy, jak prowadzić każdy z projektów w sposób prosty i niezbyt obciążający czasowo (bez konieczności pracy ”po godzinach”, co dla wielu pracowników jest sytuacją niekomfortową, a im mniej mają odpoczynku tym odpowiednio efektywność ich pracy spada),
  • pokaże sposoby na zaangażowanie wszystkich zespołów projektowych w proces zarządzania wykonawcami oraz podwykonawcami,
  • – nauczy efektywnego planowania harmonogramów, celów pracy czy budżetu przy zachowaniu maksymalnie jak najwyższego poziomu zadowolenia klienta,
  • szkolenie nauczy jak rozpocząć i zakończyć wszystkie prace związane z tworzeniem projektu w odpowiednim czasie.

Śmiało można powiedzieć, że wiele szkoleń dla project managerów często przybiera postać projektu, który uczestnicy szkolenia realizują w ramach ćwiczeń i zdobywania nowej wiedzy.

Dodaj komentarz