Szkolenie project manager

W takim projekcie, prócz wykwalifikowanych pracowników, nie może zabraknąć również lidera, czyli project managera. Do pełnienia takiej funkcji najczęściej wybiera się osoby, które odbyły szkolenie project manager – inaczej nazywane agile pm foundation – wyposażające w odpowiednie umiejętności i wiedzę do tego, aby odpowiedzialnie i rozsądnie zarządzać projektem i zespołem pracowników. Realizacja projektów często bywa dość trudnym zadaniem. Nie tylko dlatego, że projekty same w sobie są bardzo skomplikowane i wymagają uczestnictwa naprawdę wyspecjalizowanych osób, które sobie z nimi poradzą, ale również dlatego, że praca w grupie często bywa skomplikowana.

Może dochodzić do konfliktów pomiędzy pracownikami, a także mogą mieć oni problem ze współpracą ze sobą. Zadaniem project managera jest więc wychwytywanie wszelkich symptomów konfliktów czy nieporozumień pomiędzy pracownikami w zespole, jak również kontrolowanie i organizowanie pracy. Dlatego ważne jest także organizowanie spotkań scrumowych, których ideę pozwoli poznać szkolenie scrum.

To własnie project manager odpowiedzialny jest za cały projekt i to do niego skierowane są szkolenia project management. Powinien rozdzielać obowiązki pomiędzy osobami w grupie, nadzorować ich wykonywanie, wspierać, pomagać i w razie konieczności szukać sposobu na wspólne pokonanie problemów. Projekt manager musi także pilnować, by cały zespół terminowo wywiązywał się ze swoich zadań i koordynować tę realizację. Lider projektu jest odpowiedzialny również za to, by projekt został zrealizowany we wcześniej określonym terminie i musi do tego czasu być zrealizowany w poprawny sposób.

Jeśli się to nie uda, projekt zakończy się niepowodzeniem, co bardzo niekorzystnie przełoży się na przedsiębiorstwo, project managera i wszystkie osoby, które brały udział w projekcie. Dlatego też zawsze warto się starać, aby projekt zrealizować w pełni.