Szkolenie zarządzanie projektami

Metoda ta stanowi bardzo innowacyjne podejście do zarządzania, zgodnie z którym to pracownicy otrzymują większość obowiązków, a kierownik jedynie nadzoruje efekty ich działania. Zgodnie z podejściem procesowym do zarządzania, kierownik wyznacza zakres projektu, jego ramy czasowe i oczekiwane efekty, jak również wyznacza lidera grupy danego projektu. Lider grupy zaś musi dobrać w odpowiedni sposób zespół, opierając się przede wszystkim na wiedzy, umiejętnościach, wykształceniu, stopniu wykwalifikowania i doświadczenia pracowników. Do projektu musi zwerbować takie osoby, których wiedza i umiejętności najbardziej przydadzą się w realizacji zadań. Muszą to być zatem kompetentne osoby, samodzielne i odpowiedzialne, a przy tym powinny charakteryzować się kreatywnością.

Zadaniem lidera grupy jest przede wszystkim rozdzielanie obowiązków pomiędzy członków zespołu, kontrolowanie ich wykonania, monitorowanie postępów, jak również motywowanie zespołu do skutecznej realizacji powierzonych obowiązków. Agile szkolenie pozwala przede wszystkim na to, by managerowie projektów jeszcze lepiej nauczyli się zarządzać projektem, grupą projektową. Managerowie muszą nauczyć się rozpoznawać pierwsze symptomy niepowodzenia u pracowników, technik skutecznej motywacji, czy kontrolowania pracy zespołu bez ograniczania swobody i kreatywności pracowników. Organizowane szkolenia zarządzanie projektami  (w tym agile pm foundation) cieszą się nieustannie rosnącą popularnością, co bez wątpienia wynika z tego, że to podejście do zarządzania przedsiębiorstwem staje się coraz popularniejsze. Skuteczność i efektywność takiego podejścia do zarządzania przedsiębiorstwem okazuje się być niezwykle skuteczne. Bez wątpienia może ucieszyć kierowników przedsiębiorstwa, bowiem pracownicy czujący się odpowiedzialni za realizację celów znacznie przyczyniają się do sukcesu firmy.

Dodaj komentarz