Techniki asertywności

Poruszany temat dotyczy technik asertywności – ważnego komponentu społecznych, który pozwala dostosować nasze reakcje do okoliczności, w których się znajdujemy. Kiedy posiadamy umiejętność asertywności, możemy wyrażać siebie i swoje potrzeby zgodnie z określonymi zasadami, a jednocześnie szanować innych i respektować ich prawa do wyrażania opinii. Omówienie technik asertywności pozwoli nam przyjrzeć się możliwym sposobom, w jakie możemy nauczyć się wyrażania tego, co czujemy w sposób akceptowalny przez innych.

Skuteczna komunikacja


Asertywność to skuteczny sposób porozumiewania się, który wykorzystuje techniki pozytywnego wyrażania siebie i który głównie stosuje się w wielu relacjach będących podszewką życia społecznego. Jest to technika obejmująca różne aspekty naszego codziennego funkcjonowania – od porozumiewania się z bliskimi po zależności w pracy czy szkole.

Wprowadzenie w asertywność


Asertywność to umiejętność pozwalająca nam na stawianie granic, aktywność i zrozumienia dla innych, a także skuteczne pokonywanie trudnych sytuacji. To technika uczy nas wyrażać własne opinie i odczuwania bez konieczności uległości, narzucania się bądź agresji. Zobowiązuje nas do okazywania szacunku innym oraz brania odpowiedzialności za własne postępowanie.


Czy zainteresował Cię temat: Brygadzista jako lider zespołu


Techniki asertywności w praktyce


Najważniejsze są słowa jakich używamy. Przede wszystkim mówmy dobitnie, ponieważ czasami zamiast się tłumaczyć czy maskować niedostrzegalnymi słowami, powinniśmy budować właściwą, jasną i precyzyjną wypowiedź. W ten sposób możemy okazywać innym i sobie szacunek oraz słyszeć konstruktywną odpowiedź. Warto też zadawać pytania, które pozwolą nam nie popełniać błędnych wyborów lub wniosków.

Respektować granice


Aby stawić czoło trudnym sytuacjom i myśleć asertywnie, musimy ćwiczyć samoświadomość i odpowiedzialność. W swoim słownictwie unikajmy wszystkiego co wykracza poza nasze granice, szacunek czy rozsądek. Słuchajmy precyzyjnie innych ludzi i okazujmy im zrozumienie. Jak już raz dojdzie do spięcia, zmierz z całych sił uspokoić emocje.

Praktykowanie asertywności


Kiedy praktykujemy asertywność, bardzo ważna jest emisja pozytywnych, mądrych i eleganckich myśli. Kiedy stajemy w obronie własnych przekonań, musimy czuć się pewnie, bezpiecznie i dobrze. Kiedy wiedząc czego chcemy, mamy wrażenie, że nasze słowa i czyny pomagają innemu człowiekowi, aby czuł się bezpiecznie i zrozumiał to, co chcemy przekazać.

Podsumowanie


Podsumowując, techniki asertywności działają we wszystkich kontekstach naszego życia. Czy to w domu, na uczelni czy w pracy. Asertywność to narzędzie pozwalające nam na przekazywanie jasnego komunikatu, branie odpowiedzialności za siebie, wyrażanie własnych opinii i pokonywanie trudnych emocjonalnych sytuacji. Emocjonalne rozumienie naszego otoczenia, bycie wrażliwym na potrzeby innych oraz jasno określanie swoich potrzeb są aspektami które możemy ćwiczyć i które pozwalają nam się ze sobą porozumieć.