Ustanowienie służebności

Ustanowienie tego stosunku prawnego na mocy dobrowolnej umowy jest najłatwiejsze, pozwalając obu stronom negocjować warunki służebności: zakres i przebieg infrastruktury(o ile jest ona w planach), okres jej obowiązywania oraz wysokość świadczenia wypłacalnego przez firmę przesyłającą na rzecz właściciela gruntu lub wieczystego dzierżawcy.
Doświadczenia batalii prawnych z firmami energetycznymi, przedsiębiorstwami wodnokanalizacyjnymi oraz osobami dysponującymi prawem do uzyskania przyłącza do sieci skłaniają do polubownego rozwiązywania kwestii ustanowienia służebności.

Umowne rozwiązanie kwestii ustanowienia służebności przesyłu wymaga od właściciela nieruchomości złożenia oświadczenia woli w formie aktu notarialnego, co stanowi prawną przesłankę dla utworzenia wpisu w księdze wieczystej nieruchomości obciążanej służebnością.

W przypadku samodzielnego zderzenia się z koniecznością ustanowienia służebności przesyłu warto przejść podstawowe szkolenia prawo budowlane! Przydatne zarówno dla administratorów sieci przesyłowych, jak i osób prywatnych!

Szkolenia Eksperckie. W obszarze szkoleń dla działów nieruchomości, budowlanych, inwestycji proponujemy szkolenia:

  • służebność przesyłu
  • szkolenia logistyka
  • szkolenie audyt nieruchomości

Zobacz inne obszary szkoleń eksperckich: szkolenia excel, prawo pracy szkolenie. Zapraszamy

Środkiem legalnym dla roszczenia swoich praw pozostaje pozew o ustanowienie służebności przesyłu, który może wystosować zarówno właściciel gruntu, przez który przebiega instalacja w myśl art. 49, jak i właściciela wymienionych w powyższym artykule urządzeń służących do odprowadzania i doprowadzania płynów, gazów, pary, energii elektrycznej.

Więcej informacji zawierają szkolenia służebność przesyłu, czyli proste informacje na temat specyfiki ustanowienia tego prawa i rozwiązywania konfliktów tyczących się wzajemnych stosunków nieruchomości.

Proces sądowy najczęściej skutkuje ustanowieniem służebności przesyłu. Dodatkową korzyścią dla właścicieli nieruchomości (lub wieczystych dzierżawców) jest prawo do odszkodowania z tytułu bezprawnego użytkowania nieruchomości, które jest najczęściej iloczynem ustalonej przez sąd stawki przez liczbę miesięcy bezprawnego użytkowania nieruchomości. Okres roszczeń z tytułu odszkodowania nie może jednak przekraczać 10 lat (przedawnienie roszczeń). Odszkodowanie nie obowiązuje w przypadku umownego ustanowienia służebności.