Zarządzanie ryzykiem przy pracy zdalnej

Ryzyko towarzyszy ludziom na każdym kroku. Należy je ocenić i zarządzać, by móc przeciwdziałać szkodliwym konsekwencjom. Praca zdalna coraz częściej staje się naszym codziennym stylem życia, dlatego ważne jest, aby zarządzać ewentualnym ryzykiem z nim związanym. W artykule omówimy typowe zagrożenia oraz podpowiemy, jakie działania należy podjąć, aby je minimalizować.

Wprowadzenie

W erze cyfrowego biznesu praca zdalna stała się normą. To doskonała metoda pozwalająca zminimalizować koszty i czas, a także umożliwiająca elastyczne działanie. Tak jednakże jak wszystkie metody pracy, praca zdalna niesie ze sobą ryzyka dla bezpieczeństwa danych i systemu informatycznego. Innymi słowy, firmy muszą wypracowywać konkretne rozwiązania mające na celu minimalizowanie i kontrolowanie ryzyka występującego w procesie pracy zdalnej.

Dlaczego zarządzanie ryzykiem jest ważne?

Dziś cyberbezpieczeństwo nabiera coraz wyższego znaczenia. Firmy muszą starać się zminimalizować prawdopodobieństwo ataków hakerskich, złośliwego oprogramowania i ini siły wyższe ustalając długoterminowe standardy i procedury bezpieczeństwa. Z tego powodu, zarządzanie ryzykiem jest niezbędne w celu ochrony biznesu przed katastrofą.

Zarządzanie ryzykiem opiera się na trzech głównych elementach:

  • Identyfikacji – Rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń i znajdujących się w ich zasięgu wszystkich systemów informatycznych.
  • Monitorowaniu – Sporządzanie raportów z pomiarów zagrożeń oraz analiza ich w celu wykryniania wczesnych symptomów ataków.
  • Sterowaniu – Szczegółowy opis kroków postępowania w przypadku wykrycia potencjalnego zagrożenia i stosowanie efektywnych środków zaradczych.

Czy jesteś zainteresowany tematyką: Brygadzista jako lider zespołu Rozwijaj swoje zainteresowania na: https://cewop.org.pl/brygadzista-jako-lider-zespolu/

Stopień do którego działania mające na celu minimalizowanie ryzyka są wdrożone?

By osiągnąć wymienione wyżej cele, firmy muszą wprowadzić szereg zasad i przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy zdalnej. Najważniejsze są:

  • Odpowiedzialność – Ustalenie różnych odpowiedzialności dla każdego pracownika w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem na poziomie zespołu.
  • Kontrola dostępu – Wykorzystanie zaawansowanej technologii do zapewniania, aby tylko upoważnieni pracownicy mieli dostęp do systemu i danych.
  • Łańcuch dostaw – Stworzenie sieci współpracujących partnerów, którzy są zakwalifikowani do współdziałania w ramach organizacji.
  • Uwierzytelnianie dwuetapowe – Wykorzystanie danych do uwierzytelniania logowania i operacji, które umożliwiają złożoną procedurę autoryzacji.
  • Wykrywanie wykonań – Włączenie mechanizmów wykrywania wykonań w celu identyfikacji anomalii i inwigilacji potencjalnych prób podszycia się pod uprawnienia zewnętrznych użytkowników.

Podsumowanie

Praca zdalna jest skuteczną i coraz częściej wykorzystywaną metodą współczesnego prowadzenia biznesu. Jednakże, jak każda metoda pracy, ta również niesie ze sobą występowanie pewnych ryzykiem. Aby chronić integralność systemu informatycznego firmy, ważne jest wdrożenie specjalnych metod zarządzania ryzykiem. Ta stara zawierająca się w trzech filarach – identyfikacji, monitoringu i sterowania – zapewnia, że firma będzie mieć pełną kontrolę nad strategicznymi aspektami bezpieczeństwa w procesie pracy zdalnej.

Posted in HR